Regulamin zakupów w sklepie PLYTYGRAMOFONOWE.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE PLYTYGRAMOFONOWE.PL

1. Informacje o firmie:
1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez właściciela serwisu www.plytygramofonowe.pl. Firmę Usługową Wyrwidąb Krzysztof Dąbroś (adres: 05-306 Jakubów, Ludwinów 31A), posiadającą NIP: 6111288154 oraz REGON: 146186201, pocztę elektroniczną sklep@plytygramofonowe.pl oraz serwis internetowy http://www.plytygramofonowe.pl.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:
1.2.1. adres poczty elektronicznej: sklep@plytygramofonowe.pl
1.2.3. telefon: +48 516 518 876,

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. ZAKUPY
2.1. Towar dostępny na stronie internetowej www.plytygramofonowe.pl jest dostępny fizycznie w sklepie stacjonarnym na ul. Ząbkowska 11, 03-736 Warszawa

2.2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2.3 Do zawarcia umowy  kupna - sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu (status zamówienia zostaje zmieniony na „przyjęte”).

2.4. Opłatę za za towary zakupione przez stronę internetową należy uregulować w terminie 7 dni roboczych od daty zakupu.
Gdy termin płatności zostanie przekroczony, zamówienie zostanie anulowane

2.5. Sklep Płyty Gramofonowe nie realizuje przesyłek pobraniowych

2.6. Sklep Płyty Gramofonowe nie pokrywa kosztów przesyłki

2.7.Sklep Płyty Gramofonowe nie prowadzi sprzedaży ratalnej

2.8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep Płyty Gramofonowe zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. FORMY PŁATNOŚCI
4.1. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy produkcie obowiązuje w chwili składania zamówienia.

4.2. Sklep Płyty Gramofonowe zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4.3. Klient ma możliwość wyboru między czterema dostępnymi formami płatności:
- płatność przelewem internetowym bezpośrednio na konto właściciela sklepu Płyty Gramofonowe
- szybkie płatności internetowe CashBill
- płatność gotówką i kartą przy odbiorze osobistym
5. REZERWACJA  TOWARU
5.1. Sklep Płyty Gramofonowe prowadzi rezerwacje towaru.

5.2. Rezerwacja ustalana jest indywidualnie, poprzez kontakt telefoniczy, lub osobiste stawiennictwo w sklepie

5.3. Towar rezerwowany jest na 7 dni od daty złożenia rezerwacji

5.4. Jeżeli klient nie zapłaci za zarezerwowany towar w terminie do 7 dni rezerwacja jest anulowana

6. REKLAMACJE
6.1. Reklamacji podlegają wszystkie towary niezgodne z opisem

6.2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu

6.3. Na złożenie reklamacji klient ma 14 dni, od daty odebrania przesyłki oraz 7 dni od daty zakupu w sklepie stacjonarnym
6.4 Reklamacje, które przekroczą powyższe terminy nie będą rozpatrywane

6.5. Klient pokrywa koszty przesyłki do sklepu Płyty Gramofonowe

6.6. W przypadku uznania reklamacji, sklep Płyty Gramofonowe wymienia wadliwy przedmiot na nowy lub w przypadku braku zwraca całą kwotę zakupu

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI
7.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator Firma Usługowa Wyrwidąb Krzysztof Dąbroś (adres: 05-306 Jakubów, Ludwinów 31A), posiadającą NIP: 6111288154 oraz REGON: 146186201

7.2. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: sklep@plytygramofonowe.pl.

7.3. Klient, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem
ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

7. 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

7.5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

7.6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera:
a) Klient będący osobą fizyczną dokonującą zapisu na Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki Newslettera. Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) dla każdego z Klientów z osobna.
b) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość Klienta oraz adres IP z którego dokonano zapisu oraz potwierdzenia zapisu na Newsletter.
c) podstawą prawną przetwarzania jest:
i. Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient, który złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulamin portalu plytygramofonowe.pl i na założenie konta w portalu plytygramofonowe.pl, wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i promocjach dobranych dla Klienta, zgodnie z Regulaminem sprzedaży w portalu plytygramofonowe.pl, wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu.
d) zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z administratorem danych

7.7. Operator informuje o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych Klienta firmie przetwarzającej wysyłki zamówień DHL Parcel Polska Sp. z o.o., Osmańska 2, 02-823 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000631916, NIP 951-24-17-713, REGON 365170883

7. 8. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego:
Urzędu Ochrony Danych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie http://www.giodo.gov.pl.